קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלולי השקעה בהפקה

 קרן הקולנוע משקיעה בהפקתם של סרטים עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבית הקולנוע. הקרן מפרסמת מועד להגשת "חבילת הפקה" ובוחרת בהליך של קריאה ומיון את הפרויקטים בהם תשקיע באותה שנה. הקרן משקיעה בשלושה מסלולים עיקריים: המסלול המרכזי המיועד ליוצרי קולנוע עם ניסיון מוכח, מסלול הביכורים המיועד לבמאי סרט ראשון או שני והמסלול העצמאי המיועד לסרטים דלי תקציב. 

במועד שנקבע תתאפשר הגשה של סרטי קומדיה/סרטי ז'אנר. בסרטי ז'אנר הכוונה לסרטי מדע בדיוני, אימה, אנימציה וכד'. במילוי פרטי ההגשה באתר יש לבחור בלשונית ג'אנר את הקטגוריה המתאימה (קומדיה, מד"ב, אימה או אנימציה).

בהגשה של סרטי הילדים יש לבחור את קהל היעד "לילדים ונוער" במילוי פרטי ההגשה באתר. 

לא ניתן לקבל השקעה בפרוייקט שקיבל השקעה מקרן אחרת המתוקצבת על ידי משרד התרבות והספורט.

נוהל הגשה- מסלול מרכזי      

נוהל הגשה- מסלול ביכורים

נוהל הגשה- מסלול עצמאי

 

יש להרשם לאתר על מנת להגיש בקשה להשקעה בהפקה הסבר: אופן הגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר

 

 

* מפיק/ה יהיה זכאי להגיש עד 2 פרוייקטים/ סרטים בכל מסלול.

* במאי/ת ותסריטאי/ת יהיו זכאים להגיש סך הכל שני פרויקטים/ סרטים בכל מועד השקעה בהפקה לאיזה מסלול שיבחר (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) כאשר פרויקט אחד לפחות צריך להיות חדש שלא הוגש קודם לכן לקרן.

* ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/יועצים אמנותיים אחרת.


 בגלל ריבוי הבקשות להשקעה בהפקה המגישים מתבקשים להגיש את הבקשה על פי נהלי הקרן ובהתאם לדוגמאות שבאתר. אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת) הינם מחייבים.


הגשה שלא תעמוד בנהלים המפורטים עד לסגירת מועד ההגשה: 
המפיקים יתבקשו להגישה במועד הבא, על מנת שלא לעכב את תהליך הקריאה והמיון. 

 
תמונה ראשית: געגוע / במאי: שבי גביזון   צילום: איתן ריקליס