קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

פיתוח תסריטים - הסבר לאופן ההגשה

הגשת בקשה להשקעה בפיתוח תסריט

(בכל מקום שהכיתוב מופיע בכחול ניתן להגיע לקישור הסבר)

1. יש להיכנס לאזור האישי באתר הקרן.

2. במודול ההגשות שלי יש ללחוץ על הגשה חדשה.

3.  בלשונית יוצרים יש למלא את פרטי היוצרים.

4. בלשונית הגשה יש למלא את הפרטים הנדרשים ואת המסלול אליו מוגשת הבקשה (מסלול פתוח או מסלול מקצועי – ראו הסבר).

5. בלשונית מסמכים יש להעלות את המסמכים הבאים בקבצי pdf:

·        רעיון מנחה (פרמיס ב-2 שורות) ותקציר (עד עמוד) – עמוד אחד 

·        רשימת הדמויות – עמוד אחד – לפי דוגמה

·        דבר היוצרים – עמוד אחד – ראו הסבר

·        תקציר מורחב – 5 עד 10 עמודים, פונט 14 רווח בודד – ראו הסבר

·        קורות החיים של כל היוצרים כולל ניסיון מקצועי (קובץ pdf אחד)

·        קובץ "לינק" לעבודה קודמת – לפי דוגמה (לא חובה)

6. בלשונית סיום ושליחה יש לאשר את ההצהרות וללחוץ על סיום ושמירה.

בהצלחה!