קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

(במסמך זה כיתוב בצבע כחול מהווה קישור למסמך הרלוונטי באתר)

 הגשת בקשות להשקעה באמצעות מערכת ההגשה המכוונת באתר הקרן, שמות כל היוצרים לרבות התסריטאים יירשמו במערכת ולא יועברו ללקטורים.

תשובות יועברו למגישים בתוך 4 חודשים ממועד סגירת המועד.


הקרן תקיים ארבעה מועדי הגשה עד סוף שנת 2019:

מועד מסלול מרכזי בחודש אפריל 2019

מועד מסלול ביכורים ומסלול יוצרים ותיקים בחודש יולי 2019.

מועד מסלול עצמאי  נובמבר 2019

ומסלול השלמת הפקה דצמבר 2019.

מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריטים - מאי 2019. 

הקרן לא תקיים מועדים נפרדים לסרטי ילדים, קומדיות, אנימציה, סרטי מד"ב והפקות בקו-פרודוקציה. חבילות בקטגוריות אלה יוגשו בכל אחד מהמועדים, לפי בחירת המגיש ויקראו עם כל התסריטים שיוגשו במסלול ובמועד כאמור.


כל מגיש/ה רשאי/ת להגיש את התסריט לקריאה ומיון 3 פעמים. אין חובה להישאר באותו מסלול הגשה בהגשות השונות.

מגישים מתבקשים לקרוא בעיון את נהלי ההגשה ולהגיש את כל המסמכים בהתאם לדרישת הקרן ועל פי הדוגמאות שבאתר.


השקעת הקרן מותנית בקבלת תקציב ממשרד התרבות והספורט.