קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספחים לחתימת חוזה השקעה

להלן רשימת הנספחים לחוזה ההשקעה בהפקה.

את רשימת הנפסחים המלאה ניתן למצוא בדוגמת חוזה ההשקעה 

את הנספחים מ- 1 עד 12 כולל. חובה להעביר לקרן לפחות 4 שבועות לפני תחילת הצילומים והם תנאי לחתימה על חוזה ההשקעה.

שאר הנספחים ניתן להשלים עד תאריך תחילת הצילומים.

הנספחים חייבים להיות בהתאם להנחיות הקרן והדוגמאות המקושרות לסעיפים במסמך זה.

1. תסריט

2. תקציב

3. One Liner -סצינה בשורה 

4. לוח הזמנים של ההפקה (מתקופת ההכנות ועד עותק סופי)

5. חוזים (במאי, תסריטאי, יוצר מקור)

6. מסמכי תאגיד ואישור בעלי זכויות חתימה בתאגיד

7. חוזים או דיל ממו עם שני אנשי צוות בכירים ושני שחקנים ראשיים

8. חוזים או מכתבי כוונות עם משקיעים

9. חוזה (או מכתב כוונות) להפקות בקו-פרודוקציה

10. רישום משכון אצל היועץ המשפטי של הקרן (טל' 03-6910478)

11. פוליסת ביטוח או מכתב הצעת מחיר לביטוח

12. תוכנית צילומים מרוכזת - ריבועים

13. תוכנית צילומים מפורטת

14. אישור פתיחת חשבון בנק להפקה ואישור בעלי זכויות חתימה בחשבון

15. נספח יג' לחוזה- ניהול ספרי החשבונות של ההפקה

16. גיבוי ספרי הנהח"ש של ההפקה לאחר קליטת התקציב

17. מסמך במאי לאישור ימי הצילום ומשמרות העריכה

18. רשימת צוות ורשימת שחקנים

19.  נספח טו' לחוזה- פרסום הסרט ושיווקו בארץ ובעולם

20.  נספח יד' לחוזה- תכנית שיווק והפצה

21. תקצירים בעברית ובאנגלית עד 300 מילים לתקציר