קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול יוצר/ת ותיק/ה

 

מרץ 2019

נוהל הגשת בקשה להשקעה במסלול יוצר/ת ותיק/ה

** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (75 דקות לפחות) ואשר מצולמים בפורמט דיגיטלי.

    הקרן תקיים מועד אחד בשנה של מסלול זה.

• הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת ובהסכמת כל הגורמים בענף (להלן: "החלון").

• התנאים להשתתפות הקרן בהשקעה בהפקת סרטים המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע ואשר מועד הקרנתם בטלוויזיה יהיה בתום ה"חלון".

• הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן. מרכיבי חבילת ההפקה יהיו חסויים ללקטורים.

• הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים הם חסויים.

התסריט, רשימת הדמויות, התקציר ומאפיינים מיוחדים יוגשו ללא ציון שם המגיש/ה 

• תהליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך 4 חודשים ממועד ההגשה.

 

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת) הינם מחייבים.

 

·      בכל מועד הגשה רשאי/ת תסריטאי/ת ששמו/ה יופיע בחבילת הפקה אחת.


·      בכל מועד הגשה מפיק/ה חברת הפקה רשאים להגיש שתי הפקה מקסימום.

 

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/ יועצים אמנותיים אחרים. המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד).

 

 

 

 

דרישות סף ליוצרים המגישים במסלול יוצרים ותיקים:

  · תסריטאי/ת: אין דרישת סף       

 ·     מפיק/ה – בוגר/ת של בי"ס למקצועות הקולנוע שהפיק סרט/ים במסגרת מסלול הלימודים ו/או מי שהפיק/ה סרטים עלילתיים (גם סרטים קצרים) בשוק החופשי.

 ·  במאי/ת – רקורד מכובד של יצירה קולנועית ארוכת שנים וברצף ולפחות בימוי של שני סרטי קולנוע עלילתיים ארוכים. במסלול זה על הבמאי/ת להיות בני 65 ומעלה.

 

                     במסלול זה מפיק/ה הסרט יוכל לשמש גם כבמאי/ת. 

 

השקעת הקרן:

 א.  הקרן תשתתף בהשקעה בהפקה בהיקף של לפחות 20% מתקציב ההפקה ו- 400,000 ₪ מקסימום ועל בסיס התקציב שיציגו המפיקים ושנבנה לפי עקרונות הקרן לבניית תקציב.

 ב. הסרטים המופקים במסלול זה יוקרנו בהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע ובמסגרת חובת ההמתנה ל"חלון". 

 

הגשת הבקשה על פי המפורט בקישור הבא: הסבר לאופן ההגשה