קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

בניית תקציב

להלן קובצי אקסל להורדה: (הסימון הכחול מהווה קישור לקובץ)

1. רשימת נספחים לחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

2.תקציב מפורט, טופ שיט ורשימת מקורות מימון.

3. דוגמה לבניית One Liner.

4. דוגמה ללוח זמנים של הפקת הסרט.

נא להוריד הקובצים למחשב האישי ולהשתמש בדוגמאות לצורך בניית הנספחים המוגשים לקרן בחתימת הסכם ההשקעה.