קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

טופס קופרודוקציה

להלן קובץ אקסל להורדה המכיל שני גליונות:

* גליון פרטים על ההפקה ורשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה.

* גליון פרטים אודות תקציב הקו-פרודוקציה.

נא להקפיד על מילוי הפרטים בשני גליונות האקסל וצירוף המסמכים הנדרשים.

להורדת הקובץ