קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מועדי הגשה ומסלולי הגשה

הקרן תבחן בקשות להשקעה בפיתוח והפקת סרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע במועדי ההגשה שיפורסמו באתר הקרן.

מועד ההגשה יפורסם כחודשיים לפני פתיחתו.

הגשת הבקשות תהיה "מקוונת" דרך האתר שיהיה פתוח להגשה במשך שבועיים מתאריך פתיחת האתר להגשה. 


הקרן תבחן בקשות השקעה במסלולים הבאים:

מסלולי השקעה בהפקה:

1. מסלול מרכזי -מיועד ליוצרי קולנוע עם ניסיון מוכח

2. מסלול סרטי ביכורים -מיועד לבמאי סרט ראשון או שני

3. מסלול עצמאי -מיועד לסרטים דלי תקציב


מסלול פיתוח תסריט - מיועד ליוצרים שמתפחים תסריט לסרט עלילתי באורך מלא

מסלול השלמת הפקה-מיועד ליוצרים שיצאו להפקה עצמאית ללא סיוע של קרן ציבורית