קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

רשימת יועצים

שמות היועצים האמנותיים והלקטורים לשנת 2017

 יועצים אמנותיים השקעה בהפקה מועד מרץ 2017: 

 מסלול מרכזי

1. אודי ליאון

2. ארז קו-אל

3. שיר שושני

4. אייל שיראי

מסלול ביכורים

1. נטעלי בראון

2. ניצן גלעדי

3. מהא חאג'

4. אבי קורן

מסלול עצמאי

1. דוד בן שטרית 

2. לאון פרודובסקי

3. שרי תורג'מן

 

 

 

 

 

 

 

 יועצים אמנותיים מסלול פיתוח תסריט- מועד פברואר 2017:

1. שלי בן שחר

2. מיכל ויניק

3. גיתית וינר

4. רותי זוארץ

5.  עידן חגואל

6. נסים נוטריקה

7. לאון פרודובסקי

8. רותי פרי-בר

9. רוני קידר

10. אילון רצ'קובסקי

11. יעל שוב

12. לימור שמילה

13. יסמין ששון

רשימת יועצים השקעה בהפקה- מועדים קודמים

רשימת יועצים השקעה בפיתוח תסריט- מועדים קודמים