קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

רשימת יועצים

שמות היועצים האמנותיים והלקטורים לשנת 2017

 יועצים אמנותיים השקעה בהשלמת הפקה מועד דצמבר 2016: 

1. אורית זמיר

2. אפרת כורם

3. יורם כסלו

 יועצים אמנותיים מסלול פיתוח תסריט- מועד פברואר 2017:

1. שלי בן שחר

2. מיכל ויניק

3. גיתית וינר

4. רותי זוארץ

5.  עידן חגואל

6. נסים נוטריקה

7. לאון פרודובסקי

8. רותי פרי-בר

9. רוני קידר

10. אילון רצ'קובסקי

11. יעל שוב

12. לימור שמילה

13. יסמין ששון

רשימת יועצים השקעה בהפקה- מועדים קודמים

רשימת יועצים השקעה בפיתוח תסריט- מועדים קודמים