קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

שמות לקטורים

לקטורים מסלול ביכורים - מועד ספטמבר 2019 - מתפרסם בסיום המועד

1. טל גרניט

2. שמוליק דובדבני

3. מאיה הפנר

4. אפרת כורם

5. רות ליטן

6. עמיר מנור

7. יהונתן סגל

8. מושון סלמונה

9. יעל קיים

10. יבגני רומן

11. דני רייספלד

12. שרי שביט

 


לקטורים מסלול פיתוח- מועד יוני 2019 - מתפרסם בסיום המועד

1. צחי אדרי

2. דנה גולדברג

3. מאיה הפנר

4. מאיה הראל

5. רות לב ארי

6. עמרי לוי

7. עמיר מאורי

8. יהונתן סגל

9. אלעד קידן

10. יסמין ששון

 

לקטורים מסלול מרכזי - מועד אפריל 2019 - מתפרסם בסיום המועד

1. שירי ארצי

2. טל גרניט

3. נועה ברמן הרצברג

4. יעל הדיה

5. יורם כסלו

6. סיגלית ליפשיץ

7. שרון מיימון

8. נח סטולמן

9. מירה עווד

10. איתן ענר

11. מיה רבן


לקטורים מסלול השלמת הפקה - מועד דצמבר 2018

1. דני בן מנחם

2. יורם כסלו

3. דנה שטרן

 

לקטורים מסלול השקעה בהפקה - מועד אוגוסט 2018

מסלול מרכזי

1. ירון בלוך

2. יעל הדיה

3. דניאל וקסמן

4. אסי לוי

5. נדב לפיד

6. נועה מנהיים

 

מסלול ביכורים 

1. ציביה ברקאי

2. עמרי גבעון

3. סלווה נקארה

4. ארז תדמור

 

מסלול עצמאי

1. בועז ארמוני

2. איילת ברגור

3. רונה דורון

4. אבי עמר


לקטורים מסלול השקעה בהפקה - מועד מיוחד מרץ 2018

מסלול מרכזי

1. שירי ארצי / 2. איל חלפון / 3. גילי מנדל

מסלול ביכורים/עצמאי

1. מיה דרייפוס / 2. עמוס קולק / 3. אבי שמש


לקטורים מסלול פיתוח תסריט - מועד יולי 2018 

שלב א

1. אורי אביב

2. נמרוד אלדר

3. יהונתן בר אילן

4. נילי המאירי

5. גור הלר

6. מיה חטאב

7. טל מאירי

8. עמיר מנור

9. ליאור נשר

10. רונה סגל

11. אמיר פכרדין

12. טל קלר


שלב ב

1. מאיה גולדשטיין

2. דיתה גרי

3. דיויד נוי


ליווי אמנותי: אביטל בקרמן

 

רשימת יועצים השקעה בהפקה- מועדים קודמים

רשימת יועצים השקעה בפיתוח תסריט- מועדים קודמים

רשימת יועצים השקעה בהשלמת הפקה- מועדים קודמים