קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהוצאת ספר

שאיפת קרן הקולנוע היא לתמוך בספרים העונים בין היתר על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

* הספר עוסק בתחומים מקצועיים של העשייה הקולנועית ומיועד לתלמידים, סטודנטים ואנשי מקצוע בתעשיית הסרטים.

* הספר הוא פרסום של תסריט ותייחס לסרט שנעשה ממנו.

* הספר עוסק בקולנוע ישראלי, ומיועד לספק לקוראים הנאה ועניין.

* הספר בעל ערך ארכיוני.

* הספר מרכז נתונים (DATA) של ועל קולנוע ישראלי.

* הספר נכתב על-ידי מי שעוסק בעשייה קולנועית.

בקשות להשקעה בכתיבה והוצאה לאור של ספר יוגשו במועדי ההגשה להשקעה בפיתוח ויכללו את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה להורדה