קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול מרכזי

מרץ 2019

נוהל הגשת בקשה להשקעה במסלול המרכזי.

** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (75 דקות לפחות) ואשר מצולמים ב- High Definition (H.D) או בפורמט דיגיטלי אחר.

• הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת ובהסכמת כל הגורמים בענף (להלן: "החלון").

• התנאים להשתתפות הקרן בהשקעה בהפקת סרטים המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע ואשר מועד הקרנתם בטלוויזיה יהיה בתום ה"חלון".

הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן. מרכיבי חבילת ההפקה יהיו חסויים ללקטורים.

• הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים הם חסויים. 

תהליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך 4 חודשים ממועד ההגשה.

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת) הינם מחייבים.

במסלול זה מפיק/ה הסרט לא יוכל לשמש גם כבמאי/ת.

·      בכל מועד הגשה רשאי/ת תסריטאי/ת ששמו/ה יופיע בשתי חבילות הפקה מקסימום.

 

·      בכל מועד הגשה מפיק/ה חברת הפקה רשאים להגיש שלוש חבילות הפקה מקסימום.

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/ יועצים אמנותיים אחרת. המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד).

דרישות סף ליוצרים המגישים במסלול המרכזי:

·        תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

·        מפיק/ה - על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרטעלילתי באורך של 80 דקות או 240 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיימת רצף פעילות. מפיק/ה שניסיונו/ה הוא הפקת סרט/ים של בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה צריך/ה לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול המרכזי.

·        במאי/ת - על הבמאי/ת להיות בעל/ת ניסיון בימוי של סרט/י דרמה שאורכם לפחות 50 דקות במצטבר שהופקו והוקרנו עבור גוף מקצועי מוכר, כגון גורם מזמין או משדר ו/או שביים/ה סרט גמר שזכה להצלחה ולהכרה בארץ ובחו"ל.

 

השקעת הקרן:

א. תקציב הסרט במסלול המרכזי יעמוד על לפחות 3 מיליון ₪.

ב. היקף השקעת הקרן יעמוד על לא פחות מ-2 מיליון ₪ לסרט, על בסיס תקציב שנבנה עפ"י עקרונות הקרן לבניית תקציב, ולא יעלה על 80% מתקציב הסרט. במסלול זה על המפיק לגייס מיליון שקל לפחות ממקורות בארץ.

ג. הקרן תשקיע את חלקה רק לאחר שהמפיק/ה הוכיח/ה לשביעות רצון הקרן שאכן גייס/ה את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ד. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הועד המנהל של הקרן. 

כללי:

תוקפה של התחייבות הקרן להשקעה בהפקה היא למשך שנתיים ובתנאי שהקרן קיבלה הקצבה שנתית ממשרד התרבות והספורט.

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.

בגלל ריבוי הבקשות להשקעה בהפקה המגישים מתבקשים להגיש את הבקשה על פי נהלי הקרן ובהתאם לדוגמאות שבאתר. 

הגשה שלא תעמוד בנהלים המפורטים עד לסגירת מועד ההגשה: 
המגיש/ה יתבקשו להגישה במועד הבא, על מנת שלא לעכב את תהליך הקריאה והמיון. 

יש להירשם לאתר הקרן על מנת להגיש בקשה להשקעה בהפקה 

להסבר על אופן הגשת בקשה הקלק/י על הקישור: אופן הגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר