קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול מרכזי

גירסה להדפסה

** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (75 דקות  לפחות) ואשר מצולמים ב-High Definition (H.D) או בפורמט דיגיטלי אחר.

הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום  תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת ובהסכמת כל הגורמים בענף (להלן: "החלון").

התנאים להשתתפות הקרן בהשקעה בהפקת סרטים המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע ואשר מועד הקרנתם בטלוויזיה יהיה בתום ה"חלון".

זכאים להגיש מפיקים בעלי ניסיון מקצועי  מוכח. "חבילת הפקה" תוגש ע"י מפיק בעל רקע מקצועי מוכח כמפורט להלן ותכלול: מפיק, במאי, תסריטאי, דבר הבמאי ו/או המפיק, טופס הגשת חבילה בו ימולאו פרטים אודות ההפקה, הסכמים בראשי-תיבות בין מפיק לבין במאי, תסריטאי ויוצר מקור (סופר במקרה שמבוסס על ספר),  מאפיינים ייחודיים של הסרט.

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק, במאי ותסריטאי) הינם מחייבים.

במסלול זה מפיק הסרט לא יוכל לשמש גם כבמאי.

מפיק יהיה זכאי להגיש עד 2 פרוייקטים/ סרטים בכל מסלול.

במאי ותסריטאי יהיו זכאים להגיש סך הכל שני פרויקטים/ סרטים בכל מועד השקעה בהפקה לאיזה מסלול שיבחר (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) כאשר פרויקט אחד לפחות צריך להיות חדש שלא הוגש קודם לכן לקרן.

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/יועצים אמנותיים אחרת.

מפיק: על המפיק להיות מפיק פעיל עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה  של סרט עלילתי באורך של 80 דקות או 240 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיים רצף פעילות. חברת ההפקה תיוצג ע"י מפיק אחד. מפיק שנסיונו הוא הפקת סרט/ים של בן/קרוב משפחה יצטרך לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול המרכזי.

במאי: על הבמאי להיות בעל ניסיון בימוי של לפחות 50 דקות דרמה במצטבר בעבור גוף מקצועי מוכר, כגון גורם מזמין או משדר ו/או שביים סרט גמר שזכה להצלחה ולהכרה בארץ ובחו"ל.

שלבי המיון:

ההגשה לשלב המיון הראשון תכלול "חבילת הפקה" על פי המפורט:הסבר לאופן ההגשה

 1. השלב הראשון - שלב הקריאה והמיון: בשלב זה מחולקים התסריטים לקריאה לכל היועצים האמנותיים, כולל "חבילת ההפקה" (כמפורט מעלה). בסיום השלב הזה, היועצים האמנותיים ומנהל הקרן בוחרים את התסריטים שיעברו לשלב המיון השני- שלב הצגת התסריט/ פרויקט בעל-פה (הפרזנטציה או הפיצ'ינג) כולל עפ"י הצורך- הצגת עבודות קודמות.

2. השלב השני - שלב הצגת הפרויקט בעל-פה- "הפרזנטציה" (פגישה ושיחה עם היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן)

המגישים שתסריטיהם עברו את שלב המיון הראשון יוזמנו להציג את הסרט/פרויקט בעל-פה (פגישה ושיחה עם היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן את המלצותיהם כולל עפ"י הצורך הצגת עבודות קודמות). בתום השלב הזה, יגבשו היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן את המלצותיהם לגבי התסריט, "חבילת ההפקה" וההתרשמות מהפגישה והשיחה עם המגישים והיוצרים. 

על בסיס כל אלה תגובש ותסוכם ההמלצה באם להביא את הפרויקט/ סרט לאישור ההנהלה הציבורית של הקרן. 

 במסלול המרכזי מועדי ההגשה יקבעו ויפורסמו מבעוד מועד. מועדי קבלת התשובות יפורסמו באתר הקרן.


השקעת הקרן:

א. תקציב הסרט במסלול המרכזי יעמוד על לפחות 3 מיליון ₪.

ב. היקף השקעת הקרן יעמוד על לא פחות מ-2 מיליון ₪ לסרט, על בסיס תקציב שנבנה עפ"י עקרונות הקרן לבניית תקציב, ולא יעלה על 80% מתקציב הסרט.

ג. הקרן תשקיע את חלקה רק לאחר שהמפיק הוכיח לשביעות רצון הקרן שאכן גייס את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ד. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הנהלת הקרן. 


כללי:

למנהלי הקרן ניתנה הזכות ושיקול הדעת להמליץ בפני ההנהלה על תוספת או הפחתה בשיעור של 10% מסכומי ההשקעה בכל אחד ממסלולי ההשקעה, ומכל אחת ממדרגות ההשקעה. 

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.

בגלל ריבוי הבקשות להשקעה בהפקה המגישים מתבקשים להגיש את הבקשה על פי נהלי הקרן ובהתאם לדוגמאות שבאתר. 

הגשה שלא תעמוד בנהלים המפורטים עד לסגירת מועד ההגשה:
המפיקים יתבקשו להגישה במועד הבא, על מנת שלא לעכב את תהליך הקריאה והמיון.