קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול עצמאי

גירסה להדפסה

** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

המסלול ה"עצמאי" (דל תקציב)

המסלול העצמאי (דל תקציב) מיועד למפיקים ויוצרים המבקשים לצאת להפקה של סרט עלילתי המיועד להקרנה בבתי הקולנוע ובתקציב נמוך.

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (75 דקות לפחות) אשר יופקו ויצולמו בוידאו / בוידיאו דיגיטלי (טכנולוגיות חדשות).

• זכאים להגיש יוצרי קולנוע: מפיקים, במאים ותסריטאים בעלי רקע אמנותי. 

התסריטים במסלול זה יוגשו לקריאה ליועצים אמנותיים מתוך מאגר היועצים, שאושר ע"י הנהלת הקרן, ואלה ימליצו על התסריטים שיקבלו את ההשקעה והשתתפות הקרן בהפקה.

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק, במאי ותסריטאי) הינם מחייבים.

מפיק יהיה זכאי להגיש עד 2 פרוייקטים/ סרטים בכל מסלול.

במאי ותסריטאי יהיו זכאים להגיש סך הכל שני פרויקטים/ סרטים בכל מועד השקעה בהפקה לאיזה מסלול שיבחר (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) כאשר פרויקט אחד לפחות צריך להיות חדש שלא הוגש קודם לכן לקרן.

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/יועצים אמנותיים אחרת.

שלבי המיון

ההגשה לשלב המיון הראשון תכלול "חבילת הפקה" על פי המפורט: הסבר לאופן ההגשה

א. השלב הראשון - שלב הקריאה והמיון

בשלב זה מחולקים התסריטים לקריאה לכל היועצים האמנותיים, כולל "חבילת הפקה" (כמפורט מעלה). בסיום השלב הזה, היועצים האמנותיים ומנהל הקרן בוחרים את התסריטים שיעברו לשלב המיון השני- שלב הצגת התסריט/ פרויקט בעל-פה (הפרזנטציה או הפיצ'ינג) כולל עפ"י הצורך הצגת עבודות קודמות.

ב. השלב השני - שלב הצגת הפרויקט בעל-פה- "הפרזנטציה" (פגישה ושיחה עם היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן)

המגישים שתסריטיהם עברו את שלב המיון הראשון יוזמנו להציג את הסרט/פרויקט בעל-פה (פגישה ושיחה עם היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן כולל עפ"י הצורך הצגת עבודות קודמות). בתום השלב הזה יגבשו היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן את המלצותיהם לגבי התסריט, "חבילת ההפקה" וההתרשמות מהפגישה והשיחה עם המגישים והיוצרים.  על בסיס כל אלה תגובש ותסוכם ההמלצה באם להביא את הפרויקט/ סרט לאישור ההנהלה הציבורית של הקרן. 

במסלול העצמאי (דל תקציב) מועדי ההגשה יקבעו ויפורסמו מבעוד מועד. מועדי קבלת התשובות יפורסמו באתר הקרן.


השקעת הקרן:

א. הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטים עלילתיים דלי תקציב באורך מלא אשר יופקו ע"י יוצרים עצמאיים ושתקציבם אינו עולה על 800,000 ₪.

ב. הקרן תשתתף בהשקעה בהפקה בהיקף של לפחות 20% מתקציב ההפקה ועל בסיס התקציב שיציגו המפיקים ושנבנה לפי עקרונות הקרן לבניית תקציב.

ג. הסרטים המופקים במסלול זה יוקרנו בהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע ובמסגרת חובת ההמתנה ל"חלון". 


כללי:  

למנהלי הקרן ניתנה האפשרות ושיקול הדעת להמליץ בפני ההנהלה על תוספת  או הפחתה בשיעור של עד 10% מסכומי ההשקעה בכל  אחד ממסלולי ההשקעה, ומכל אחת ממדרגות ההשקעה.    

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.