קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול ביכורים

מרץ 2019

 

מסלול "סרטי ביכורים" מיועד לבמאי/ת ו/או תסריטאי/ת סרט ראשון או שני

הפרויקטים יועברו לקריאת היועצים האמנותיים ללא ציון שמות המגישים.
שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.

המסמכים הבאים יוגשו ללא ציון פרטים מזהים - של הבמאי/ת, התסריטאי/ת וחברת ההפקה:

1. תסריט

2. תקציר

3. רשימת דמויות

4. מאפיינים מיוחדים

במידה ומסמכים אלה יוגשו באופן לא אנונימי, לקרן תהיה הזכות לפסול את ההגשה.

המסמכים הבאים יוגשו אך לא יועברו ליועצים האמנותיים:

5. דבר היוצרים

6. קורות חיים

7. הסכמים כמפורט בנהלים

8. לינק לעבודות קודמות

 

 נוהל הגשת בקשה להשקעה במסלול סרטי ביכורים

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך  מלא (70 דקות לפחות) המצולמים ב-High Definition  (H.D.)

• הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום  תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת ובהסכמת כל הגורמים בענף (להלן: "החלון").

• הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן. מרכיבי חבילת ההפקה יהיו חסויים ללקטורים.

תהליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך 4 חודשים ממועד ההגשה.

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת) הינם מחייבים.

במסלול זה מפיק/ה הסרט לא יוכל לשמש גם כבמאי/ת.

·     בכל מועד הגשה רשאי/ת תסריטאי/ת ששמו/ה יופיע בשתי חבילות הפקה מקסימום.

·      בכל מועד הגשה מפיק/ה חברת הפקה רשאים להגיש שלוש חבילות הפקה מקסימום.

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/יועצים אמנותיים אחרת. המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד).

דרישות סף ליוצרים המגישים במסלול הביכורים:

·        תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

·          מפיק/ה - על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה  של סרטעלילתי באורך של 80 דקות או 240 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיימת רצף פעילות. מפיק/ה שניסיונו/ה הוא הפקת סרט/ים של בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה צריך/ה לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול זה.

·         במאי/ת - על הבמאי/ת להיות בעל/ת ניסיון בימוי של סרט/י דרמה שאורכם לפחות 50 דקות במצטבר שהופקו והוקרנו עבור גוף מקצועי מוכר, כגון גורם מזמין או משדר ו/או שביים/ה סרט גמר שזכה להצלחה ולהכרה בארץ ובחו"ל.

 

השקעת הקרן:

א. השקעת הקרן תהיה בהיקף של לפחות 40% ועד 80% מתקציב הסרט או מיליון ₪, לפי הנמוך. 

ב. הקרן תשקיע את חלקה רק לאחר שהמפיק/ה הוכיח/ה לשביעות רצון הקרן שאכן גייס/ה את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ג. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הנהלת הקרן. 

כללי:

תוקפה של התחייבות הקרן להשקעה בהפקה היא למשך שנתיים ובתנאי שהקרן קיבלה הקצבה שנתית ממשרד התרבות והספורט.

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.

בגלל ריבוי הבקשות להשקעה בהפקה המגישים מתבקשים להגיש את הבקשה על פי נהלי הקרן ובהתאם לדוגמאות שבאתר. 

הגשה שלא תעמוד בנהלים המפורטים עד לסגירת מועד ההגשה - המגישים יתבקשו להגישה במועד הבא, על מנת שלא לעכב את תהליך הקריאה והמיון. 

יש להירשם לאתר הקרן על מנת להגיש בקשה להשקעה בהפקה 

להסבר על אופן הגשת בקשה הקלק/י על הקישור:

אופן הגשת בקשה להשקעה מקוונת באתר