קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהפקה מסלול ביכורים

גירסה להדפסה 

** הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

מסלול "סרטי ביכורים": במאי סרט ראשון או שני

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך  מלא (75 דקות לפחות) המצולמים ב-High Definition  (H.D.) או בפורמט דיגיטלי אחר. 

• זכאים להגיש מפיקים בעלי ניסיון מקצועי מוכח. "חבילת הפקה" תוגש כמפורט להלן ותכלול: מפיק, במאי, תסריטאי, דבר הבמאי ו/או המפיק, טופס הגשת חבילה בו ימולאו פרטים אודות ההפקה, הסכמים בראשי-תיבות בין מפיק לבין במאי, תסריטאי ויוצר מקור (סופר במקרה שמבוסס על ספר),  מאפיינים ייחודיים של הסרט. 

אנו מבקשים להדגיש כי כל הפרטים והמסמכים המוגשים במסגרת חבילת ההפקה לרבות פרטי היוצרים (מפיק, במאי ותסריטאי) הינם מחייבים.

במסלול זה מפיק הסרט לא יוכל לשמש גם כבמאי.

מפיק יהיה זכאי להגיש עד 2 פרוייקטים/ סרטים בכל מסלול.

במאי ותסריטאי יהיו זכאים להגיש סך הכל שני פרויקטים/ סרטים בכל מועד השקעה בהפקה לאיזה מסלול שיבחר (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי) כאשר פרויקט אחד לפחות צריך להיות חדש שלא הוגש קודם לכן לקרן.

ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לקבוצת קוראים/יועצים אמנותיים אחרת.

התסריטים שיוגשו במסלול זה הם של יוצרים שזהו סרטם הראשון/ השני והם בעלי ניסיון מקצועי מוכח.

מפיק:  על המפיק להיות מפיק פעיל עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי באורך של 80 דקות או 240 דקות דרמה אשר הופקו, הוקרנו ו/או שודרו, אשר בבעלותו חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיים רצף פעילות או שהוא עוסק מורשה שהפיק בעבר סרט/ים. חברת ההפקה תיוצג ע"י מפיק אחד.

במאי: על הבמאי להיות בעל ניסיון בימוי של לפחות 50 דקות דרמה במצטבר בעבור גוף מקצועי מוכר, כגון גורם מזמין או משדר ו/או שביים תסריט גמר שזכה להצלחה ולהכרה בארץ ובחו"ל.

שלבי המיון:

ההגשה לשלב המיון הראשון תכלול "חבילת הפקה" על פי המפורט: הסבר לאופן ההגשה

1. השלב הראשון - שלב הקריאה והמיון

בשלב זה מחולקים התסריטים לקריאה לכל היועצים האמנותיים, כולל "חבילת ההפקה" (כמפורט מעלה) . בסיום השלב הזה, היועצים האמנותיים ומנהל הקרן בוחרים את התסריטים שיעברו לשלב המיון השני- שלב הצגת התסריט/ פרויקט בעל-פה (הפרזנטציה או הפיצ'ינג) כולל הצגת עבודות קודמות.

2. השלב השני - שלב הצגת הפרויקט בעל-פה- "הפרזנטציה" (פגישה ושיחה עם היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן)

המגישים שתסריטיהם עברו את שלב המיון הראשון יוזמנו להציג את הסרט/פרויקט בעל-פה (פגישה ושיחה עם היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן כולל עפ"י הצורך הצגת עבודות קודמות). בתום השלב הזה יגבשו היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן את המלצותיהם לגבי התסריט, "חבילת ההפקה" וההתרשמות מהפגישה והשיחה עם המגישים והיוצרים. 

על בסיס כל אלה תגובש ותסוכם ההמלצה באם להביא את הפרויקט/ סרט לאישור ההנהלה הציבורית של הקרן. 

במסלול סרטי ביכורים מועדי ההגשה יקבעו ויפורסמו מבעוד מועד. מועדי קבלת התשובות יפורסמו באתר הקרן.


השקעת הקרן:

א. הקרן תשקיע במסלול זה בסרטים עלילתיים המיועדים להקרנת בכורה ולהפצה והקרנה ראשונה בבתי הקולנוע. השקעת הקרן תהיה בהיקף של לפחות 40% ועד 80% מתקציב הסרט או מיליון ₪, לפי הנמוך. 

ב. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הנהלת הקרן. 


כללי: 

למנהלי הקרן ניתנה הזכות ושיקול הדעת להמליץ בפני ההנהלה על תוספת או הפחתה  בשיעור של 10% מסכומי ההשקעה בכל אחד ממסלולי ההשקעה, ומכל אחת ממדרגות ההשקעה.    

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.