קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול השקעה בהשלמת הפקה

ההגשה הסתיימה בתאריך 31/10/2017 מייל הודעה על קליטת ההגשה יישלח למגישים בהמשך.

קרן הקולנוע הישראלי משקיעה מדי שנה בהשלמת הפקתם של סרטי עלילה באורך מלא. הקרן מפרסמת מועד להגשת ראף קאטים ובוחרת מתוכם עד כ-3 במועד בסכום של עד 200,000 ש"ח עבור כל פרויקט. זכאים להגיש בקשה להשלמת הפקה יוצרים אשר לא קיבלו תמיכה מקרן ציבורית אחרת הממומנת ע"י משרד התרבות והספורט.

ההגשה במסלול השקעה בהשלמת הפקה מתבצעת דרך "האזור האישי" בדף הבית של האתר

לנוהל ההגשה        גליון אקסל-תקציב ורשימות


 תמונה: "מדורת השבט" במאי: יוסף סידר