קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מסלול השקעה בהשלמת הפקה

הנחיות השקעה במסלול "השלמת הפקה" (Rough Cut)

נובמבר 2019

 

סיוע לסרטים בשלבים האחרונים של ההפקה.

 

הקרן תבחן אפשרות להשקעה במסלול זה בסרט אשר:

1.     אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 70 דקות לפחות

2.     הסרט נמצא בשלבי העריכה

3.     הסרט מיועד להפצה ולהקרנה מסחרית בבתי הקולנוע

4.     השקעת גוף משדר בהפקה תהייה מוגדרת כהשקעה בסרט קולנוע המיועד להפצה מסחרית ראשונה בבתי קולנוע

5.     התנאי להשקעת הקרן הוא שאין בסרט השקעה של קרן ציבורית ישראלית אחרת הממומנת ע"י משרד התרבות והספורט

6.     הפקת הסרט התבצעה בתוך שנת התקציב הקודמת או בשנת התקציב בה הוגשה הבקשה.

• השתתפות הקרן בהשקעה בסרטים במסלול ה"ראף קאט" תהיה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 10 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת בהסכמת כל הגורמים בענף (להלן "החלון").

• סרט שהוקרן בבתי הקולנוע או בגוף משדר (טלוויזיה) לא יהיה רשאי להגיש בקשה להשתתפות ולהשקעת הקרן במסגרת מסלול זה.

• הקרן תפרסם את מועדי ההגשה למסלול "השלמת הפקה" ("ראף קאט"). המועדים יפורסמו ע"י הקרן, בין היתר באתר האינטרנט של הקרן.

הגשת בקשה להשקעה בהפקה במסלול זה תהיה מקוונת, דרך האזור האישי באתר הקרן. המגיש יעלה את עותק העבודה לאתר "סטרימינג" ברשת (VINEO או אתר דומה) וקישור לסרט יעשה דרך מודול ההגשה באתר. כמו כן ישלים המגיש את הרישום והעלאת המסמכים האתר.

• הקרן תבחר שלושה לקטורים שיצפו בסרטים ויבחנו את בקשות ההשקעה.

• בתום הליך הצפייה יפגשו הלקטורים עם מנהלת הקרן, מנהל ההפקות ואחראית הקריאה והמיון וימליצו על הסרטים להשקעה.

• מנהלת הקרן תביא לאישור הועד המנהל את הסרטים לאישור השקעה.

• השתתפות הקרן בהשקעה במסלול זה תהייה מיועדת עבור ההוצאות בפועל הנדרשות להשלמת הסרט. השקעת הקרן במסלול זה תהייה עד תקרת של  200,000 ₪.

 

 

נוהל הגשת בקשה להשקעה במסלול השלמת הפקה

מגיש/ת הבקשה יגישו דרך מודול ההגשה באתר הקרן את המסמכים

הבאים:

1.     קישור להעתק העבודה של הסרט באתר VIMEO או אתר מקביל.

2.     תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים

3.     תקציב הסרט, דו"ח עלות ההפקה עד לשלב ההגשה ותחזית עלות להשלמת ההפקה לקרן באמצעות הורדת קובץ אקסל מאתר הקרן.

4.     רשימת המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה של כל משקיע.

5.     קורות חיים של המגיש, כולל ניסיון מקצועי.

6.     הסכמים המעידים על היות המגיש בעל הזכויות בסרט והמוכיחים שלמגיש  הזכויות המלאות לעשות בסרט שימוש מסחרי בכל סוגי המדיה הידועים.

 

 

ההגשה במסלול השקעה בהשלמת הפקה מתבצעת דרך "האזור האישי" בדף הבית של האתר

 

 גליון אקסל-תקציב ורשימות


הנחיות הגשה דרך האיזור האישי 

 

 תמונה: שרוכים / במאי: ינקול גולדווסר