קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

מידע על קו-פרודוקציה

נוהל אישור קו-פרודוקציה

בסרטים בהם חברו יחד  מפיק מישראל ומפיק מחו"ל להפקה משותפת של סרט והמפיק הישראלי מבקש לקבל הכרה בסרט כסרט ישראלי תבחן הקרן את נתוני ההפקה ובמידה והם עונים על דרישות ההכרה בסרט כקו-פרודוקציה תמליץ הקרן בפני הגורם המאשר לתת לסרט אישור של סרט ישראלי.

הכרה בסרט כקו-פרודוקציה פירושה שהסרט המופק יחשב כסרט מקור במדינות מהן באים מפיקי הסרט. הכרה זו תאפשר למפיק הישראלי לקבל את ההטבות להן זכאי מפיק ישראלי בסרט ישראלי, דהיינו אפשרות לפנות לקרנות בישראל המשקיעות בהפקה של סרטים ואפשרות לקבל את התמריצים הניתנים למפיק ישראלי המפיץ סרט בבתי קולנוע בארץ ע"י הקרן של התאחדות ענף הקולנוע.

סרט יוכר כקו-פרודוקציה במקרים המפיק השותף הוא אזרח אחת המדינות עימן חתמה המדינה הסכם קו-פרודוקציה.

מפיק המבקש את המלצת הקרן לאישור קו-פרודוקציה רשמי של המדינה יפנה לקרן על פי נוהל הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים. למסמכים יש לצרף תרגום של עקרונות הסכם הקופרודוקציה חתום על ידי המפיק/ה. לפי הדוגמא בקישור בהמשך.

נוהל אישור קו-פרודוקציה

טופס קו-פרודוקציה 

דוגמא לנוסח תרגום הסכם קו-פרודוקציה והצהרת המפיק/ה

הגשת סרט להפקה שהינו קו-פרודוקציה 

לקרן אין מסלול קריאה ייעודי לקו-פרודוקציה ולכן ההגשה אליו תהיה במסגרת אחד המסלולים הקיימים להשקעה בהפקה (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי). 

הליך הקריאה והמיון יהיה על פי נהלי הקרן. אם לא ייתגבש רוב מוצק לתמיכה להשקעה בהפקת הפרוייקט, הוא יועבר למאגר הקו-פרודוקציות  (ז"א כל התסריטים מכלל המסלולים שהוגשו באותו מועד כקו-פרודוקציות). מתוך מאגר זה, ייבחר פרוייקט אחד, אם אכן יימצא פרוייקט ראוי להשקעה בהפקה, על סמך חוות הדעת של היועצים האומנותיים והיתכנות ההפקה (הוכחת גיוס מקורות נוספים בארץ ובחו"ל וכן פרטים נוספים על ההפקה שנמסרו במסגרת ההגשה). גובה ההשקעה יהיה עד מיליון ש"ח, ללא קשר למסלול המקורי אליו הוגש הפרויקט.


לישראל הסכמי קו-פרודוקציה עם המדינות הבאות

  אנגליה            נוסח באנגלית

     ארגנטינה        נוסח באנגלית

   אוסטרליה        נוסח באנגלית

 אוסטריה         נוסח באנגלית

בלגיה

   ברזיל             נוסח באנגלית

  בולגריה

    קנדה              נוסח באנגלית

  אסטוניה

  צרפת 

גרמניה

 

      יוון

הונגריה

איטליה

פולין

צ'כיה

פורטוגל

רומניה

ספרד

שבדיה