קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספח טו' לחוזה -פרסום השתת' הקרן

 

להלן נספח טו' לחוזה ההשקעה המתאר את אופן פרסום השתתפות הקרן בהפקת הסרט

להורדת הקובץ