קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספח י"ג לחוזה-ניהול ספרים

נספח זה מפרט את האופן בו ינהל המפיק את ספרי הנהלת החשבונות של הסרט והמעקב אחר ניצול התקציב. נספח זה נא להעביר לרואה החשבון ומנהל החשבונות של ההפקה.

להורדת הנספח