קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות לפרסום הקרן ומוסדות מממנים

הקלק כאן להורדת קובץ הנחיות לפרסומים בכותרות העותקים של הסרט ובכל הפלטפורמות של פרסום הסרט.