קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הוועד המנהל

יו"ר ההנהלה הציבורית:

אורי דורי


חברי הנהלת הקרן:

 • גרי אגרון
 • דב אייכנוולד
 • יונה אליאן-קשת
 • דורלי אלמגור
 • עופרה אלקיים-כהן
 • יוסי אסף
 • דוד בועז
 • שחר בוצר
 • רמי בז'ה
 • אמיר חייק
 • דליה יאירי
 • עידית עמיחי
 • נסים קלדרון
 • חיים רסנר
 • נטשה שוקין
 • רמי שלמור
 •