קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הוועד המנהל

יו"ר ההנהלה הציבורית:

דוד בועז

חברי הנהלת הקרן:

 • גרי אגרון
 • יונה אליאן-קשת
 • דורלי אלמגור
 • יוסי אסף
 • רמי בז'ה
 • יורי גיא-רון
 • דליה יאירי
 • עידית עמיחי
 • שמואל פרנקל
 • נסים קלדרון
 • חיים רסנר
 • רמי שלמור
 
ועדת ביקורת:

נטשה שוקין - יו"ר
יוסי ברקן