קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

אופן הגשת בקשה מקוונת באתר

ההגשות לקרן במסלולי ההשקעה בהפקה, פיתוח והשלמת ההפקה נעשות אך ורק בצורה מקוונת דרך אתר הקרן.

על מגישי הבקשה להיות רשומים לאתר

בלחיצה על "כניסה לאזור האישי" בדף הבית מתבצעת ההרשמה והכניסה למערכת המקווננת. 

 להגשת הבקשה יש להיכנס למודול ההגשה על פי מסלול ההגשה הרלוונטי: 

הגשת בקשה להשקעה בהפקה (מסלולים: "מרכזי", "ביכורים" ו"עצמאי")

הגשת בקשה להשקעה בפיתוח תסריט