קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

השקעה בהשלמת הפקה דצמבר 16

למסלול הוגשו 20 פרויקטים.

מתוכם אושרו 6:

מות המחברת, מונטנה, היום שאחרי לכתי, מוצא אל הים, הבן דוד, ילדי הסתיו

יועצים אמנותיים: אורית זמיר, אפרת כורם, יורם כסלו