קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

צוות הקרן

מנכ"ל הקרן 

כתריאל שחורי Katriel Schory

info@filmfund.org.il


מנהל ההפקות וכספים

דוד ליפקינד David Lipkind

david@filmfund.org.il

 

מנהלת פיתוח, קריאה ומיון

אביטל בקרמן Avital Bekerman

avital@filmfund.org.il


קריאה ומיון 

קרן גולדשטיין זרעו Keren Goldstein - Zaro

kg@filmfund.org.il

 

קשרי חוץ

חיה נסטוביץ Haya Nastovici

haya_n@filmfund.org.il


 

אינטרנט ואתר הקרן

נועה מנדל Noa Mendel

noa@filmfund.org.il

 

מנהלת כספים

מלי חזקיהו גטה Mali Hizkiyahu Gete

mhg@filmfund.org.il


מנהל משרד

ציון כהן Zion Cohen

info@filmfund.org.ilחשבונות

רחל הללי Rachel Halali

rachel@filmfund.org.il


 

ארכיון
רפי לרנר Rafi Lerner

תחזוקה
חביבה אלמליח - Haviva Elmaliach