קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

עובדי הקרן

מנכ"ל הקרן 

כתריאל שחורי

info@filmfund.org.il


מנהל ההפקות וכספים

דוד ליפקינד

david@filmfund.org.il

 

קריאה ומיון 

נועה קולקר ולטון

noak@filmfund.org.il


קרן גולדשטיין זרעו

kg@filmfund.org.il


משרד

איילת מור

 

 info@filmfund.org.il

 
 

קשרי חוץ

חיה נסטוביץ

haya_n@filmfund.org.ilמנהלת פרויקטים בארץ

אביטל בקרמן

avital@filmfund.org.il

 

אינטרנט ואתר הקרן

נועה מנדל

noa@filmfund.org.il

 

מנהלת כספים

מלי חזקיהו גטה

mhg@filmfund.org.il


חשבונות

רחל הללי

rachel@filmfund.org.il


 

ארכיון
רפי לרנר

תחזוקה
חביבה אלמליח