קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

דוגמא לחוזה השקעה בפיתוח תסריט