קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

פיתוח בהגשת מפיק

מסלול פיתוח תסריטים –  למפיקים

המועד נסגר בתאריך 12.12.17 

 

הקרן תפתח כ"פיילוט" מסלול הגשה המיועד למפיקים פעילים עם ניסיון ומוניטין מוכחים אשר הפיקו לפחות שני סרטים עלילתיים שהוקרנו בהקרנה מסחרית בקולנוע. במסלול ובמועד הזה התקציב יאפשר השקעה בפיתוח של 6-10 פרויקטים.

המפיקים הזכאים להגיש בקשה לפיתוח פרויקט במסלול זה, הם מפיקים פעילים שבבעלותם חברת הפקה רשומה ואשר מקיימים רצף פעילות.

המפיק/ה וחברת ההפקה הינם ישות נפרדת מהתסריטאי/ת של הפרויקט בפיתוח.

המפיק/ה הוא אשר יגיש את הפרויקט למסלול הפיתוח.

הקרן תאשר השקעה במסלול זה על סמך חוות הדעת של היועצים האמנותיים ובכפוף לתקציב השנתי המאושר למסלול זה.

חברת ההפקה תהיה רשאית להגיש עד 2 פרויקטים בלבד ולקבל השקעה בפרויקט אחד לפיתוח ובתנאי שעמד בתנאים הנ"ל.

סך ההשקעה במסלול פיתוח זה יהיה עד 70,

000 ₪, ועל פי כללי הקרן ותנאי ההתקשרות המפורטים בחוזה הקרן להשקעה בפיתוח תסריטים / פרויקטים ובתנאי שהמפיק הוכיח הסכם אופציה וזכויות משוחררות לתקופה של 24 חודשים לפחות.

 

ההגשה תיעשה באינטרנט דרך אתר הקרן ולפי הטפסים והדוגמאות במסלול הפיתוח. 


תמונה מתוך: פיגומים / במאי: מתן יאיר / צילום סטילס: ורד אדיר